DALARNAS GOLFFÖRBUND

Dalarnas Golfförbund
Box 2090
781 02 Borlänge

Gå till SGF
E-post Styrelsen:
info@dalagolf.se
E-post "Kansliet":
eie@dalagolf.se

Upplev golf i Dalarna!
visitDalarna

E-post Webmaster:
jan-olof.dahl@jodahl.se

  

 Statuter

 1. Allmänt

Senior- och Juniorklasserna kan spelas vid olika datum och på olika banor.
Seniorklassen avgörs under en dag över 36 hål.
Juniorklassen avgörs över 18 hål.
I det fall junior- och seniorklass spelas vid samma tillfälle kan juniorspelarna även delta i seniorklassen.
Samtliga åldersklasser spelas med fördel samma helg
Äkta makar/sambos (ej mixed) klassen spelas med fördel tillsammans med arrangerande klubbs KM.

 1. Klasser

 Damer

Klass 

Tee

Antal hål

Junior D 21

Röd/Blå

18

Senior damer

Röd/Blå

36

D 30

Röd

18

D 40

Röd

18

D 50

Röd

18

D60

Röd

18

D70

Röd

18

 
       Herrar

Klass

Tee

Antal hål

Junior H 21

Vit

18

Senior herrar

Vit

36

H 30

Vit

18

H40

Gul

18

H50

Gul

18

H60

Gul

18

H70

Röd

18

H80

Röd

18

 

Foursome

Klass

Tee

Antal hål

Äkta makar/sambos

Röd/Gul

18

  

 1. Spelform

Slagtävling utan handicap (scratch). Antal hål och utslagsplatser framgår av pkt 2.

Tävlingsform/ Slagtävling utan hcp.

 

 1. Tävlingsbana

DM-arrangemangen cirkulerar mellan distriktets klubbar med 18 hålsbana.

 

 1. Tävlingsdagar

Tävlingsdagar bestäms av arrangerande klubbar i samråd med DGF:s TK och övriga klubbars TK.

 

 1. Tävlingsledning

Namnen på tävlingsledare, biträdande tävlingsledare och domare ska finnas med i tävlingsinbjudan.

 

 1. Inbjudan

Inbjudan sänds ut från arrangerande klubb, via e-post eller brev, senast två veckor före tävlingsdag. Inbjudan utformas enligt mall se DGF hemsida "Arkiv">"Mallar" (http://dalagolf.se/dgf/index.php/meny-arkiv-mallar ) . Tävlingen skall vara aktiv i GIT för anmälan senast tre veckor innan tävlingsdagen.

 

 1. Anmälan

Anmälan görs lämpligen via golf.se. Anmälan skall vara arrangörsklubben tillhanda senast kl 12:00 fem dagar före tävlingsdag. Anmälan kan även sändas via post eller fax och bör i så fall textas för tydlighetens skull. Anmälan skall innehålla spelarens golf-id, namn, hemmaklubb, hemadress och tävlingsklass. Anmälan är bindande.

 

 1. Anmälningsavgift

100 kronor. Arrangerande klubb behåller hela anmälningsavgiften.

 

 1. Begränsningar

En spelare som är medlem i flera klubbar får bara delta i DM i det distrikt hemmaklubben tillhör. En spelare tillåts endast delta i en (1) klass när fler än en klass avgörs samma dag.

 

 1. Antal deltagare/klass

För att DM-tecken ska utdelas fordras minst 4 startande i en klass.

 

 1. Startordning

Lottning ska ske i 3-bollar (eventuella 2-bollar går först ivarje klass). Undvik att spelare i en boll kommer från samma klubb. Lottningen ska ske så att klasserna blandas i förekommande fall (ex. herrar, damer, herrar, herrar, damer). Detta främst för att en gemensam prisutdelning skall ske. Se i övrigt "Spel- och tävlingshandboken 2016-2019" angående "Spelordning i slagspelstävlingar". Seedad lottning i handicapordning i alla klasser. Rutin för lottning finns i GIT.

 

 1. Starttider

Startlistan publiceras i GIT senast kl 12:00 tre dagar före tävling.

 

 1. Greenfee

Arrangerande klubb bjuder på greenfee.

 

 1. Handicap

Korrekt förd handicap ska finnas i GIT-systemet vid anmälningstidens utgång.

 

 1. Särskiljning

För särskiljning vid lika resultat spelas "Sudden death" hål för hål när det gäller att utse segrare. För övriga placeringar gäller "matematiska metoden". Se för övrigt "Spel- och tävlingshandboken 2012-2015" under avsnitt "Särskiljning vid lika resultat - scratchtävlingar".
 

 1. Domare

Domare utses och bekostas av DGF som separat till arrangerande klubb översänt namn på utsedd domare.

 

 1. DM-tecken

Plaketter delas ut till de tre bästa i varje klass. Klassegraren får även en blombukett. Prisutdelning sker efter avslutad tävling.

 

 1. Rapport

Arrangerande klubbs tävlingsansvariga ska skicka en kortfattad rapport till TK-ordförande i distriktet hur tävlingen fortlöpt.

 

 


JSN Epic 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework