DALARNAS GOLFFÖRBUND

Dalarnas Golfförbund
Box 2090
781 02 Borlänge

Gå till SGF
E-post Styrelsen:
info@dalagolf.se
E-post "Kansliet":
eie@dalagolf.se

Upplev golf i Dalarna!
visitDalarna

E-post Webmaster:
jan-olof.dahl@jodahl.se

   

 

 
Nya Statuter (2017)
 

§ 1       Hulda Cups styrelse består av två kontaktpersoner från varje klubb.

§ 2       Hulda Cups vandringspris är ständigt vandrande. Om Hulda Cup mot förmodan skulle läggas ned är det upp till styrelsen att besluta vad som ska ske med vandringspriset och eventuella kontanter.

§ 3       Hulda Cup är öppet för damer seniorer 21 år alltså det år man fyller 21 år och har ett ETH (Exakt Tävlings Handicap) mellan 0 - 36.

§ 4       Hulda Cup spelas över 18 hål och från röd tee eller motsvarande. Spelformen är matchspel med hcp.

§ 5       Från varje klubb deltar 5 spelare:1 spelar singel, 2 spelar fyrboll bästboll och 2 spelar en greensome. Vinst av match ger 1 poäng och delning ger ½ poäng.

§ 6       Om klubben ej får fullt lag (5 spelare) skickas det antal man får ihop, anmäler det till anordnande klubb och tar därefter kontakt med den klubb man skall möta.  

§ 7       Den klubb som lämnat WO får 0 poäng och motståndaren får 1 poäng.

             Den eller de spelare som fått WO tillåts spela, men då utom tävlan.

§ 8       Deadline för anmälan till tävlingen ska vara anordnande klubb tillhanda senast klockan 13.00 torsdag och startlistan skickas ut senast fredag  klockan 15.00.

§ 9       Första start klockan 12.00, om inte klubben har meddelat annat.

§ 10     Startavgiften är 25 kronor och tävlingsgreenfee.

§ 11     Anordnande klubb E-postar resultaten till övriga klubbar.

§ 12     Om särspel skulle behövas fortsätter 1 spelare från vardera klubb att spela hål för hål till någon vinner.

§ 13     Höstmötet hålls av vinnande lag där utvärdering och ett preliminärt spelprogram tas fram till följande år.

§ 14     Spelprogrammet är en bilaga till Statuterna.

§ 15     Vinnande klubb anordnar och inbjuder till vårmötet och tar på sig också sekreterare och ordförande jobbet.

§ 16      Avbruten tävling pga. ospelbara förhållanden t.ex. väder spelas inte någon annan dag och inga poäng   

             utdelas.

§ 17     Vid inställd tävling pga. ospelbara förhållanden ges möjlighet att byta med annan klubb före   

            anmälningstidens utgång alternativt kan nytt datum erbjudas.

            

 

 


Template by JoomlaShine