DALARNAS GOLFFÖRBUND

Dalarnas Golfförbund
Box 2090
781 02 Borlänge

Gå till SGF
E-post Styrelsen:
info@dalagolf.se
E-post "Kansliet":
eie@dalagolf.se

Upplev golf i Dalarna!
visitDalarna

E-post Webmaster:
jan-olof.dahl@jodahl.se

Idrottskommittén

Vi har samlat de ansvariga för olika kategorier av golfspelare i en idrottskommitté under DGF-styrelsen. Idrottskommittén ansvarar för allt som rör golfspelet. Under kommittén finns arbetsgrupper med deltagare från samtliga klubbar för tävlings-, dam-, junior/elit- och seniorverksamhet.
Vid behov kallas dessa arbetsgrupper samman till möte.
 
Kommittén leds av DGF:s Idrottsansvarige Ulf Påhlsson. Ulf svarar tillsammans med Marlene Sandberg-Andersson för tävlingarna i distriktet.

I idrottskommittén ingår också:
- damansvarig Marlene Sandberg-Andersson, Leksands GK
- junioransvarige Karin Sandström, Dalsjö GK
- elitcoachen Anders Larsson, Snöå GK 

Adjungerad för seniorverksamheten är Sune Hellgren, Dalsjö GK
Adjungerad för DSO 55 resp. 65 är Jan-Olof Dahl, Dalsjö GK
Adjungerad för handigolfen är Göran Åslund, Säters GK

Klubbarna ansvarar för det praktiska genomförandet av DGF:s idrottsliga verksamhetsplan. Förhoppningsvis skall klubbarna genom samverkan utveckla ny tävlingsverksamhet.

Idrottsansvarig i din klubb?

Som idrotts- eller tävlingsansvarig i en klubb är man också med i distriktets Idrottskommitté och förväntas:

1. Aktivt svara på kallelser och utskick vare sig man kommer eller inte kommer till mötet.
2. Delta i årets TKO-möten
    a. TKO-mötet i oktober
    b. DGF:s höstmöte - golfting 
    c. TKO-mötet i januari
3. Delta i sommarmötet som förläggs till någon av distriktets golfklubbar.

Utbildningskommittén

Svarar för samverkan med SISU.

Vår utbildningskommitté består av samtliga aktiva domarutbildade under ledning av vår ULD, Elisabet Björklund.
Uppdraget är:

- Verka för ökad regelkunskap, golfvett, etik och moral genom att utbilda och fortbilda   distriktsdomare med målet minst en domarutbildad per klubb
- utbilda och fortbilda tävlingsledare
- Granska klubbarnas lokala regler
- Ge råd i frågor som rör regler, handicap och golfvett
- Vid behov sammankalla distriktets regel- och handicapkommitté
- Ge råd vid nybörjarutbildning
- Verka för utvidgat samarbete med SISU Dalarna
- Utbilda ledare för barn och ungdom
- Vid behov, hjälpa klubbar och kommittéer med utbildning.

Du når Elisabet från vår kontaktsida.

Allt du behöver veta om golfutbildning finns samlat på SGF:s sida om utbildning.

Bankommittén

Banansvarig Håkan Glimåker,  samverkar med SGF:s bankonsulenter och svarar för allt som rör banverksamheten inklusive banvärdering. 

I dagsläget finns ingen fast bankommmitté utsedd i Dalarna. Verksamheten sköts genom en att vår BKO samråder med klubbarnas banansvariga. I regel sker detta vid en ERFA-träff på våren och på höstens golfting.
BKO:ns uppdrag

- Samordna erfarenhetsutbyte i banfrågor för ansvariga i distriktets klubbar
- Verka för ökat engagemang i klubbarna för miljöfrågor som berör skötsel av banor
- Delta i regional samverkan med bankommittéer i andra distrikt
- Ansvara för banvärdering (slope) av distriktets golfbanor
- Genomföra ERFA-träffar för distriktets klubbar
- Vara rådgivande i utbytet av tjänster mellan klubbarna
- Vara rådgivande vid nya projekt

 Vår banvärderingsgrupp arbetar enligt en rullande plan.

Arbetsutskott

Vårt AU svarar för information, marknadsföring, turismfrågor, konsultation kring nya projekt och klubbar och för klubbar i trångmål, myndighetskontakter och representation. I AU sitter Jan Svedin, Eie Landquist och Ulf Påhlsson

Juridisk  kommitté

För att handlägga eventuella bestraffningsärenden finns en juridisk  kommitté med ledamöterna Eie Landquist, Ulf Påhlsson, Peter Björklund och advokat Per Borgblad som adjungerad "lagklok".
 

Handicapkommittén

Handlägger handicapfrågor. I kommittén ingår Ulf Pålsson, Lennart Ebbegren (distriktsdomare) och Peter Björklund (förbundsdomare).

 


JSN Epic 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework