Dalarnas Golfting 2017-11-26

måndag, 27 november 2017 09:28

Tingets syfte är att tillsammans med distriktets kommittérepresentanter och klubbordförander planera årets aktiviteter, samt få information och föra dialog med strategiskt viktiga personer.

Inledning

Marlene Sandberg Andersson från

DGF hälsade alla välkomna och gick igenom agendan.

 

 

 

Från SGF

Håkan Stålbro gav oss bra information och väckte tankar enligt kort sammanfattning nedan: 

 

 

 

 

Vår verksamhetsinriktning
En långsiktig plan som klubbar och distrikt hjälpts åt att ta fram. Håkan samlar in Dalarnas synpunkter under dagen.

#meetoo
Har vi rent på våra klubbar i denna fråga? Håkan flaggar för Maria Möllers utskick till klubbarna med tips på vad vi behöver vara vakna på.

Vi blir fler
Antalet golfare har ökat med 5137st.
Det finns tendenser till att golfare söker medlemskap i ”billiga” klubbar
Klubbar som tagit utträdessamtal med medlemmar som slutar tenderar att få dem kvar. Tänk på att se medlemmarna alltså!
30% av våra medlemmar har inte en fast spelpartner och de behöver vi möta upp.


Medelåldrar och medelhandicap

Ålder
Alla: 49 år damer: 53,6 herrar: 47,7

Hcp

Alla: 26,8 damer: 32,1 herrar: 21,6

2020 kommer vi att ha ett nytt Hcp system som inte bygger på det bästa resultatet utan blir ett snitt Hcp baserat på 8 bästa på de 20 senaste ronderna. Se till att medlemmarna börjar registrera ronder!

Antalet klubbar
Det finns 415 klubbar och 42 bolag. Bolagen har inte beslutsrätt men yttrandefrihet vid förbundsstämman.


• Nya regler 2019

OBS 2019 inte före detta år för någon!!!! Fram till dess spelar vi enligt gällande reglebok.
Denna regelöversyn blir den mest omfattande sedan 1954.
Se till att fundera över hur vi ska nå de 2/3 spelare som inte spelar tävling.

• Hektometersystemet


Håkan tipsar herrar som kommer upp i ålder att välja kortare banlängden spelet blir betydligt roligare då (åtminstone om man får tro de som prövat).
Banindexeringen är baserad på matchspel. Det går bra att ändra index för det kräver inte en omslopening.
Vill du veta mer läs SGF s skrift om Indexering av golfhål.


Golfens dag
Dagen kommer att återkomma även om det varit blandade erfarenheter från 2017 års aktivitet. Dock är det många positiva röster för dagen.
Datumet för 2018 års Golfens dag är satt till den 26 maj.

• Framtiden
Mer tävlingsförberedande aktiviteter för barn och ungdomar.
Vi har många som spelar men vi har väldigt lite tävlingsförberedande verksamhet för dessa.
Hur ställer vi detta i relation till policyn att inte tävla före 13 år?

Viktigt med ideella ledare och ett tips är att trycka på att det egna golfspelet ofta gynnas av att man är aktiv ledare och tränar och instruerar i golfens grunder.
Påverka SGF via verksamhetsseminarierna och de närmaste för Dalarna ligger i år den 22 februari i Falun och 13 februari i Gävle.
Bra om klubbarna aktiverar sig i golfnyttan i samhället och påverkar lokalt.

SISU idrottsutbildarna

Tommy Staaf visar dalarnas idrottsförbunds hemsida och reflekterar över klubbarnas uttag av statligt LOK stöd.
LOK stöd är viktigt ut flera aspekter, bla ökar SGF s möjligheter att i sin tur söka medel från Riksidrottsförbundet och sedan är det en direkt bidragskälla till klubben. Detta innebär: mycket sökt LOK = mycket bidrag till SGF= mer pengar till klubbarna från SGF.

 Sedan har vi också möjlighet att söka SISU medel för alla lärmöten vi har, d v s möten som inte är styrelsemöten. Detta bidrag ligger som en genererad pott hos SISU och gör att vi kan betala kurser, resor och litteratur.

Stefan Jansson klubbrådgivare

Stefan informerar om hur han kan ge stöd ut till klubbarna.
Stefan lyfter fram vikten av att klubbarna kan GIT. Utbildning i detta kan klubbarna ordna lokalt och en per år ordnas i DGF s regi.
Mötet ställde frågor om hur man kan nå gamla medlemmar via GIT men tanke på datalagar.
Stefan visade också sidor som finns för att se hur läget är på just sin klubb avseende åldersläget, könsfördelning och handicapstruktur. Allt detta kan Stefan hjälpa till med att plocka fram det är bara att kontakta honom.
Någon väckte frågan om varför ett mål måste vara att sänka sin hcp? Stefan svarade att detta inte är målet, men att en klubb måste jobba för att stimulera alla sina spelande medlemmar så att de inte ska tröttna och sluta.

50/50
Hagge och Rättvik jobbar med detta och de berättar om sitt arbete med detta. Deras erfarenheter i punktform ser ut som följer:

• Stort arbete

• Tidskrävande

• Svårt för de yngre

• Handlar mycket on värdegrund

• Inte bara kön utan mer allas lika värde

• OERHÖRT VIKTIGT !

• Alla borde vara med !

 

 

 

 

Peter Edman

Vi fick vet mer om golfens miljöcertifiering GEO (Golf Environment Organization) och Peters övriga uppgifter.

GEO är mer än kemisk miljö det handlar om

• Helhetsläge på klubben (kemikaleir, socialt, ekonomi)
• Leta förbättringsområden
• Göra åtgärdsplan

GEO s svenska variant On Course är på gång.

SGF s miljömål skulle kunna vara 100 registerade klubbar i programmet år 2020.

On Course är uppdelat i sektionerna

Natur (vårda banans biotoper)
Resurser (vatten, energi)
Kommunikation (utåt mot andra, inåt mot golfare och anställda)
Nyckeldata (Arealer, statistik, andelar,hjälpverktyg)

Till skillnad från GEO är On Course uppbyggt kring frågor som man svarar på och det är mindre löpande text. Lagarna är Sverigeanpassade och alla olika dokument som klubben måste hantera ryms i systemet så man behöver inte hantera flera olika.

 

Charlotta Nordenberg från valberedningen.

Charlotta berättar om sitt arbete i valberedningen och lyfter en valberednings oerhört viktiga arbete.

SGF s verksamhetsinriktning är grunden i valberedningens arbete. Det gäller att definiera uppdraget för att hitta rätt person.

Mötet får en presentation av styrelsen och hur man tänkt vid sammanfattningen av den. Om man vill nominera så kan man göra det via en weblänk.

 

 

 

 

Lisa Häggkvist, juniorutvecklare

Fr o m 2018 kommer man att arbeta med distrikten på ett annat sätt än tidigare. Lisa kommer att arbeta direkt mot Dalarnas distrikt.

Vi får SGF s tävlingstrappa som riktar sig till golfare i åldern 13 år och uppåt.

Vi blir medvetandegjorda om vikten av att klubbarna kommer igång och ordnar tävlingar för spelarna som är yngre så vi ger dem chans att utvecklas. Vi får del av tävlingstrapporna.


Vi får veta mer om Golfäventyret och vad 30,50 och 100 bana innebär. Vi blir inspirerade att utbilda oss i de olika ledarnivåerna.

Tjejsatsning i Dalarna

Milva Molin och Karin Sandström berättar om satsning på stöd till golfintresserade tjejer som de planerar i distriktet.

Dagen avslutades med kort rekapitulation av gruppdiskussionerna

Bana måste få 40 minuter vid nästa ting för att få informera.
Marlene ställer frågan om detta kan vänta till nästa ting, kanske ska det ha plats på årsmötet.

Vi uppmanas att gå hem och prata med vår banpersonal och greenkeepers.

Vi måste ha fler gruppindelningar vid dialogerna och inte göra någon blandgrupp som det blev nu. Det gäller att vi får fler än en till respektive grupp.

 Önskemål framförs om att börja senare på förmiddagen. Kanske lägga lunch till lunch, men det avvisades direkt.
 
Tack för dagen!