DALARNAS GOLFFÖRBUND

Dalarnas Golfförbund
Box 2090
781 02 Borlänge

Gå till SGF
E-post Styrelsen:
info@dalagolf.se
E-post "Kansliet":
eie@dalagolf.se

Upplev golf i Dalarna!
visitDalarna

E-post Webmaster:
jan-olof.dahl@jodahl.se

Ansvarig för att samordna damverksamheten är Marlene Sandberg-Andersson.

 

Samtliga klubbars damansvariga inom DGF bjuds in till samarbetsmöten 2-3 ggr per år enligt ett roterande schema.
Vid dessa tillfällen sker erfarenhetsutbyte av genomförda och kommande aktiviteter som genomförs att öka deltagandet av damer i tävlingsverksamhet, klubbaktiviteter och spel på banan samt deltagande i kommittearbete.
Dessutom samordnas kommande säsongs damtävlingar för att undvika krockande tävlingsdatum för att möjliggöra så stort deltagande av spelare som möjligt. Deltagande klubbar deltar med minst 2 deltagare vid dessa träffar.
Vårmötet avslutas med golfspel
Utöver ett antal fasta damtävlingar är det ytterligare två klubbar som varje år arrangerar inbjudningstävlingar för damer.
Ett planeringsschema är framtaget för vilka klubbar som är värdar för samarbetsmöten och inbjudningstävlingar i ett antal år framöver. 


Template by JoomlaShine