DALARNAS GOLFFÖRBUND

Dalarnas Golfförbund
Box 2090
781 02 Borlänge

Gå till SGF
E-post Styrelsen:
info@dalagolf.se
E-post "Kansliet":
eie@dalagolf.se

Upplev golf i Dalarna

visitDalarna

HANDIGOLFEN I DALARNA
VERSAMHETSPLAN FÖR 2013 OCH TREÅRSPLAN

2013-2015

Bakgrund

Handigolfen i Sverige är inte utbredd i alla av landets distrikt. Det är ungefär fem till sex distrikt som har kontinuerlig verksamhet. Inom Dalarnas golfdistriktsförbund, DGF, så har vi diskuterat detta och beslutat att vi skall göra en satsning för att få till verksamhet för funktionshindrade och spelare med andra handikapp. Detta är ett långsiktigt arbete som initieras under 2013. Att det startar just detta år beror på stor del av att en av distriktets klubbar, Dalsjö GK, har handikappanpassat sina lokaler och även byggt en korthålsbana som är anpassad för alla kategorier av spelare.

Mål

För verksamhetsåret 2013 och de kommande två åren har vi som mål att etablera handigolf i vårt distrikt. Under det första året skall vi bilda arbetsgrupper med olika ansvarsområden. Handigolfen skall synliggöras på olika hemsidor och beskrivas i nyhetsbrev. Stor insats skall göras för att få så stor medverkan som möjligt från olika klubbar i distriktet. Verksamheten skall pågå kontinuerligt och det skall hela tiden löpande ges möjlighet för nya individer att delta i ”prova på” aktiviteter.

Strategier

För att nå våra mål så är det nödvändigt att många personer och klubbar blir involverade. Ett nätverk av ledare från olika klubbar och handikappgolfare skall bildas.

DGF kommer att arbeta tillsammans med Dalsjö GK som kommer att fungera som bas för hela verksamheten. Dalsjö har under de senare åren arbetat hårt för att handikappanpassa sin bana och sina lokaler. En handikappanpassad korthålsbana har projekterats och byggts och stod klar hösten 2012. Även en träningsstudio (”året-runt-hall”) är på gång att byggas och står klar våren 2013.

Verksamhet/Aktiviteter

För verksamhetsåret 2013

 •     Skapa ett nätverk för HANDIGOLFEN i distriktet/regionen.
 •     Etablera ett väl förankrat samarbete med handigolfavdelningen inom det svenskagolfförbundet, SGF.
 •     Kartläggning av handigolfare i distriktet.
 •     Ha Dalsjö GK som bas för verksamheten då de handikappanpassat sin bana och byggnader.
 •     Bilda en arbetsgrupp under idrottskommittén inom DGF, där Göran Åslund är sammankallande, med ansvar för handigolfverksamheten i distriktet
 •     Bilda en verksamhetsgrupp i Dalsjö GK, där klubbens resursgrupp bildar basen, med ansvar för handikappaktiviteter ute på banan.
 •     Skapa informationstexter och bilder till hemsidor.
 •     Anordna några aktiviteter för handigolfare under 2013 på Dalsjö GK. Mål för 2013 är att ha en aktivitet per månad från maj till september.
 •     Genomföra en första handigolftävling hösten 2013

För verksamhetsåren 2014-2015

 •     Fortsätta med aktiviteterna som startades 2013.
 •     Erbjuda möjlighet för några handigolfare att delta i någon eller några nationella handigolftävlingar.
 •     Att efter hand bygga upp en årlig kontinuerlig verksamhet med regelbundna aktiviteter/träningstillfällen/sammankomster för handigolfare i regionen, dvs viskall bredda handigolfen genom att bjuda in handigolfare från närliggande distrikt

Resurser

Medel som tilldelats handigolfen i distriktet, 4000 SEK för verksamhetsåret 2013, kommer att användas som reseersättning och konferensavgifter för att delta i träffar som SGF anordnar samt att besöka andra handigolfanläggningar/tävlingar för att få utvecklings-idéer för handigolfen i Dalarna.

Dalsjö GK kommer att ansöka om starthjälp för etablering av handigolfverksamhet från Svenska golfförbundet vilket motsvarar ett bidrag på 5000 SEK. Dessa medel skall användas till handigolfaktiviteter på Dalsjö GK. För aktiviteter av diverse slag så kommer klubb och förbund tillsammans att ansöka om bidrag från olika bidragsorganisationer/fonder/myndigheter.

 Verksamhetsplanen är framtagen av

Göran Åslund
Handigolfansvarig Dalarnas Golfdistriktsförbund


Template by JoomlaShine