DALARNAS GOLFFÖRBUND

Dalarnas Golfförbund
Box 2090
781 02 Borlänge

Gå till SGF
E-post Styrelsen:
info@dalagolf.se
E-post "Kansliet":
eie@dalagolf.se

Upplev golf i Dalarna

visitDalarna

Bankommittén:s uppdrag

  • Samordna erfarenhetsutbyte i banfrågor för ansvariga i distriktets klubbar
  • Verka för ökat engagemang i klubbarna för miljöfrågor som berör skötsel av banor
  • Delta i regional samverkan med bankommittéer i andra distrikt
  • Genomföra ERFA-träffar för distriktets klubbar
  • Vara rådgivande i utbytet av tjänster mellan klubbarna
  • Vara rådgivande vid nya projekt


 Vår banvärderingsgrupp arbetar enligt en rullande plan.